Projectvoorbereiding en ontwerpfase

Formuleontwerp
Elke formule, of een deel daarvan, start met het opstellen van een conceptgedachte. We denken mee in deze conceptontwikkeling doordat wij met onze ruime ervaring weten op welke manier de retail werkt.

Schetsontwerp 
De tekenaars van DDCM zorgen voor schetsontwerpen voor interieurs en exterieurs van winkellocaties binnen reeds bestaande formules.

Definitief ontwerp
Na het technisch uitwerken van een schetsontwerp volgt het definitief ontwerp. Dit staat in het teken van de bestekfase en aanbesteding.

Omgevingsvergunning
DDCM is thuis in het aanvragen van vergunningen binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onze werkzaamheden lopen uiteen van een kapvergunning tot gecompliceerde en meervoudige aanvragen, inclusief het doorlopen van procedures binnen de Wet ruimtelijke ordening (Wro).